Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Sprzedaż w sklepie internetowym www.grzejniki.com.pl (w dalszej treści zwanego „Sklepem”), działającym pod adresem www.grzejniki.com.pl, prowadzona jest przez wielooddziałową firmę handlową Kalmar Robert Kreczmański z siedzibą we Warszawie, adres: ul. Bartycka 24 p.55 , 00-716 Warszawa, NIP: 521-040-09-49, REGON:010264990 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem 21957 Firma Kalmar prowadzi również sprzedaż z możliwością odbioru osobistego w swoich salonach handlowych w następujących miastach: Warszawa, Sopot, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Piaseczno.

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.grzejniki.com.pl.

3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna (w dalszej treści zwanego „Klientem”).

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.grzejniki.com.pl.

II. Forma składania zamówień

5. Klient może dokonywać złożenia zamówienia poprzez :

a. samodzielny wybór towarów w Sklepie za pośrednictwem strony www,

b. przez mailowy kontakt ze Sklepem.

6. Klient, składając zamówienie poprzez stronę internetową, składa ofertę zawarcia umowy kupna - sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłana przez Sklep prośba o płatność do złożonego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sklep oferty, o której mowa powyżej lub w przypadku produktów umożliwiających płatność automatyczną przyjęcie przez Sklep oferty stanowi przesłana informacja na podany przez Klienta adres e-mail o przyjęciu zamówienia.

7. W celu złożenia zamówienia Klient, poprzez stronę internetową Sklepu, musi dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), oraz sposobu płatności.

8. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia towarów objętych zamówieniem z powodu braku w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie. Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji w ciągu 3 dni kalendarzowych. Klient ma następujące możliwości:

a. zaakceptować zmianę terminu realizacji zamówienia i oczekiwać na dostawę kompletnego zamówienia w nowym terminie,

b. częściowa realizacja zamówienia, która powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

c. anulowanie zamówienia, które powoduje anulowanie realizacji całości zamówienia,

d. wydzielenie z zamówienia dostępnych towarów i ich realizacja do Klienta przy równoczesnym oczekiwaniu na brakujące towary (pod nowym numerem zamówienia).

9. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, którego nie otrzyma z powodu anulowania zamówienia (wynikającego z przyczyn określonych w punkcie 6 i 8 niniejszego regulaminu) w całości lub we wskazanej przez Klienta części, Sklep zwróci Klientowi należność za niezrealizowaną część zamówienia.

10. Klient nie może anulować zamówień (pomimo przekroczenia terminu dostawy) jeżeli pomimo poinformowania go przez Sklep o przekroczeniu terminu dostawy, Klient nie przesłał na adres e-mail Sklepu żadnej decyzji zgodnie z punktem 8 powyżej przed wysłaniem przez Sklep informacji o gotowości zamówienia do wysyłki lub odbioru własnego w salonie Kalmar.

III. Oferta w Sklepie

11. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych oraz kosztów dostawy.

12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

13. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

15. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

16. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. W przypadku wyprzedaży towarów przecenionych sprzedawanych z uszkodzeniami nie zmieniającymi funkcjonalności produktu, uszkodzenia te są określone w prezentowanym na stronie opisie produktu.

17. Kolor produktu pokazanego w Sklepie, ponieważ jest przekazywany drogą elektroniczną, nie jest wartością jednoznaczną i obiektywną. Różnice wynikające z ustawień komputera nie mogą stanowić podstawy roszczeń szczególnie w przypadku kolorów. Na wszelkie wątpliwości klientów w tym względzie przed dokonaniem zakupów odpowiedzą pracownicy firmy. Klient ma możliwość sprawdzenia odpowiednika koloru z wzornika kolorów w salonach Kalmar.

IV. Dostawy.

18. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy są widoczne na stronie Sklepu w tzw. „koszyku” do którego Klient dodaje zamawiane towary. Koszty dostawy ponosi Klient. W przypadku odbiorów własnych w terminach dostosowanych do transportów firmy Kalmar do danego salonu Kalmar istnieje możliwość bezpłatnej dostawy w potwierdzonym przez Sklep terminie. Wówczas jedyną formą zapłaty jest przelew w ustalonej ze Sklepem kwocie.

19. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to liczba dni roboczych (bez sobót, niedziel i świąt), która upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia [po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu] do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

20. Dostawy zamówień są realizowane na terenie Polski. informacje o możliwych formach dostawy są dostępne na stronie Sklepu w tzw. „koszyku” do którego Klient dodaje zamawiane towary.

21. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

22. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji w Sklepie, informację o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

23. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub jeśli płatności dokonano kartą płatniczą, na kartę płatniczą.

24. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody, który przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. W innym wypadku reklamacje na uszkodzenia mechaniczne nie będą rozpatrywane.

25. W przypadku odbioru osobistego ze wskazanego magazynu, produktu uszkodzonego nie należy odbierać.

V. Płatności

26. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty:

a. przelew elektroniczny

b. karta płatnicza :

Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatności elektroniczne kartami płatniczymi są obsługiwane przez firmę eCard S.A.

c. Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 26, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

27. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.

28. Klient, który chce otrzymać fakturę jest zobowiązany do podania danych do faktury Sklepowi w dniu złożenia zamówienia.

VI. Gwarancja, rękojmia i zwroty towaru.

29. Towary mogą być objęte gwarancją producenta i rękojmią Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

30. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową lub w okresie trwania rękojmi w Sklepie.

31. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w ustawowo przewidzianym terminie. W przypadku zgłaszania reklamacji należy przesłać e-mailem na podany przez Sklep poniżej korespondencyjny adres mailowy Sklepu (sklep@kalmar.waw.pl) wypełniony protokół reklamacyjny wraz z dowodem zakupu i zdjęciem prezentującym wadę towaru.

32. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo, Sklep zapewnia i organizuje odbiór towarów od Klienta.

33. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i zwrócić zamówiony w Sklepie produkt, za wyjątkiem grzejników w kolorze innym niż biały lub produkowanych pod indywidualne zamówienie Klienta, o ile nie zostało otwarte fabryczne opakowanie a towar nie został uszkodzony. Korzystając z tego uprawnienia Klient powinien przed dokonaniem zwrotu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy Art.34 ust.2. Zwrot pieniędzy następuje po otrzymaniu przez Sklep zwracanego towaru oraz po stwierdzeniu przez Sklep, że towar nie był używany, poddawany próbom montażu, nie został mechanicznie uszkodzony. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. „o prawach konsumenta” Art. 38 Klientowi nie przysługuje zwrot towaru jeżeli był wykonany według specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np.: nie był produkowany w kolorze innym niż standardowy biały lub w innym nie standardowym rozmiarze. Nie został pozbawiony firmowego opakowania w stanie umożliwiającym ponowne sprzedanie produktu innemu Klientowi. Przesyłka wysłana do Sklepu bez uzgodnienia nie jest przyjmowana.

34. Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu, Klient może w tym celu wykorzystać formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

35. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od odesłania podpisanej faktury korygującej.

36. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą zwrot należności następuje na kartę płatniczą. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem tradycyjnym, elektronicznym lub za pobraniem zwrot należności następuje na numer konta podany przez Klienta.

37. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta oraz nie odesłania podpisanej faktury korygującej.

VII. Ochrona danych osobowych

38. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Kalmar oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

39. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

40. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celach marketingowych.

41. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz ich usunięcia.

VIII. Inne postanowienia

42. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek podania przez Klienta błędnych danych.

43. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

44. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki źle dobranej mocy grzewczej oferowanych produktów oraz inne uwarunkowania techniczne wybrane w Sklepie przez Klienta.

45. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

46. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

47. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie akceptację powyższego regulaminu.

Telefon kontaktowy
do operatora sklepu
22 726 30 70
działa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00
e-mail: sklep@kalmar.waw.pl